Jimol parti

0
632

Ufp hona Dental Doole Ɓamtaare

Ko parti am coomɗo yaakaare

Kenal demminaare wuttii uurii

Soggii duule ɗelkooje kesamkesaagu

Toɓooje ngatamaare newaare e wellitaare

Ufp men addii yaakaare,

Ndimaagu e ƴellitaare,

Demokaaraasi e wellitaare yimɓe,

Faabu toonyaaɓe e ɗawaaɓe,

Daraniiɗo potal e ngootaagu leƴƴi,

Yo googna laato ittoowo monaare.

Nde demokaraasi cumbantenooɗo lofii,

Ɓerɗe taayi hakkillaaji mbeemi,

Ufp qirrii wonde maslahaa ngenndi

Ko ɓural wonande ndii leydi.

So mahde demokaraasi e laaɓal woote,

ɗo nguyka e penaale tawaale tawaaka,

Nuunɗal wona darnde laamu.

So sompude dowla ɗooftiiɗo sariyya,

Haa nyawndee kala bonanndeeji,

Haa mo woni kala hisa e toonyannge

So peccitagol juumtungol ngaluuji leydi,

Mbele ɓesngu wuura alaa loriiɗo

Ufp ko majel boobo loonde,

Ngeel majel kay buntataa bada.

oktoobar 2001

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here