Hol Muhammed wul Mawluud ?

0
1024

Muhammed wul Mowluud

Porfeseer Muhammed Wul Mawluud kanndidaa e woote gardagol leydi marse 2007, ko kam woni horeejo Dental Doole Ɓamtaare (UFP), parti ɗimmo to bannge keewal depiteeji. O jibinaa ko e hitaande 1953 to Tiisiksa, diiwaan Tagante. Omo jogii sukaaɓe tato. O jannginta ko duɗal jaaɓi haaɗtirde (Iniwersitee) Nuwaasoot.

Ko 1965 o naati jaŋde hakkundeere. Kono o riiwaa e hitaande 1972 sabu gerew. O jeyanoo gila oon sahaa ko e ardiiɓe dillere elewaaji e sanɗaaji suuɗiinde. E hitaande 1981 o winndii to Iniwersitee Ndakaaru, o heɓi, e hitaande 1985 seedantaagal biyeteengal DEA, o waɗti jannginde to Iniwersitee Nuwaasoot. E hitaande 2000 o heɓi doktoraa makko e fannu daartol to Iniwersitee Pari I Panthéon Sorbonne.

Laawol o rewi to bannge politik waawaa seerndeede e laawol luundo e nder leydi Muritani :

– Ummaade 1970 haa 1972, ko kanko ardinoo Goomu ngenndiyankeewu ngardiingu hare elewaaji jaŋde hakkundeere (CPASS). Ko o tergal Goomu politik Sayhat el Madluum (Wulaango kiiɗaaɗo) mballiftonoongu jaaynde wiyeteende kadi Sayhaat el Madluum.

– E hitaande 1971 o woni tergal ardorde suuɗiinde Dillere Demokaraasi Ngenndiyankoore (MND) wonande diiwaan Nuwaasoot, hade makko naatde, e hitaande 1972, ardorde ngenndiire dillere nde. Eɗen ciftina tan ko hare ndeen dillere addani laamu ndeen waɗde won ɗiin mbayliigaaji to bannge faggudu e politik e kitaale 1970 (juurnitagol jotondire hakkunde leydi ndi e Farayse, baɗtugol Mifermaa e njiimaandi leydi ndi … ).

– Ummaade 197- haa 1975 o ardiima luulndinooɓe pusgol MND e naattugol mum e nder PPM, hono parti Muttaar Wul Daddah laaminooɗo leydi ndi e oon sahaa. Ɗum addi ceertugol, e hitaande 1976, e wonannooɓe naatgol e PPM, anndiraaɓe « Chartiste » en. Nde wolde Saharaa ummii, o meeɗaani seerde, kanko e terɗe dillere makko, daranaade dartingol ndee wolde fenaande hakkunde ɓiɓɓe yummiraaɓe. Oon jam danyoyaa ko e hitaande 1979. Ko e hitaande 1976 Muhammed Wul Mawluud arditii mahtagol Dillere MND nde o ardii haa nde fusaa e lewru ut 1998.

– E kitaale 1980 o daraniima no feewi haɓaade miijooji peccooji (safalɓe e ɓaleeɓe fof). Omo jeyaa e fuɗɗuɓe pottitte ngam nyifde fitina hakkunde Muritani e Senegaal, tuggude 1988 haa marse 1993 (yeru : semineer Ndakaaru lewru marse 1989).

– Sabu darnde makko seedtinnde ngam haɓaade batte kewkewe 1989, laamu Muritani sukki mo diir, woppaani ha o uuji o mooloyii caggal leydi fotde duuɓi ɗiɗi. O arti ɗo ko caggal yaafuya (Amnistii) laamu, ngam tawtoreede daawal compugol demokaraasi, caggal nde Doosɗe leydi kese ngootaa e lewru Sulyee 1991.

– O arditii golle MND ngam cosgol Dental Doole Demokaraasi (UFD) kam e woote gardagol leydi 1992. Caggal nde luural joli e nder UFD (1997-1998), MND felliti fusde njuɓɓudi mum cuuɗiindi, wonti UFD (b), yuɓɓini batu mum mooɓondiral kenyoraangu, toɗɗii mo yo o won hooreejo parti o. E hitaande 1998, UFD (b) wonti UFP (Dental Doole Ɓamtaare). Nii woni UFP ummini politik mum kaaldigal, ɗaɓɓiri ɗum denndaangal pelle politik luulndo salinoongo oon politik. Ɗum addani laamu Wul Taaya jaɓde naatnude won ɗiin mbayliigaaji e nder doosɗe woote (code electoral); kadi, e hitaande 2001, laamu ngu etii yuɓɓinde woote laaɓtuɗe : ko ndeen luulndo ngo ganyii meeriiji e depiteeji.

– Muhammed Wul Mawluud fof e jokkude noddude laamu ngu e kaaldigal, meeɗaani seerde e daranaade hujjaaji luulndo ngo e suurtude e nyiŋde bonanndeeji e tiiɗ-koyaagu laamu ngu, haa arti noon e dummbugol hoohooɓe politik. Tuggude 1992 haa jooni o meeɗaani jaɓde wonde kandidaa, sibu o woppanta ko yahdiiɓe politik walla ndeen kanndidaa bajjo wonande luulndo ngoo fof.

Muhammed wul Mawluud jeyaa ko e sosɓe Goomu Ndaraniingu Kisal e Deeƴre e nder Afrik hirnaange (Club de veille pour la Paix en Afrique de l’Ouest).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here