Hawraande ngam danndugol ngootaagu ngenndi

0
756

1. Hooreejo hilifaaɓe, hono Mullaay wul Mohammed Lagdaf etiima, e nder konngol mum ñalnde ñalngu winndereyaŋkeewu mawninoowu ɗemngal Arab, hunanaade ɗemngal ngal ƴellitaare mum tawa ko e dow yedditaade mbaadi koɗki Moritani, so renndinde leƴƴi limti-limtinɗi, teeŋti noon e sifaa mum afiriknaajo ɓaleejo o.

2. Konngol makko ngol urmbitii e sahaa gooto geɗe ɗiɗi : muuyaaɗe aarabeeɓe dagiiɗe e yiyde ɗemngal mum en ina darii darnde fotnoo daraade e nder leydi he e kulhuli dagiiɗi leƴƴi ɓaleeji ɗi e yiyde gartugol kiiɗal leƴam-leƴamaagu ɓurniingu e joñgol majji.

3. Ko ɗiiɗo koŋnguɗi ɗi kellifaaka ummoriiɗi e koohoowo toowɗo e nder Dowla he, kañum e kalifu mum kalfinaaɗo Pinal, ngaddi jiiɓru e nder ɓesngu leydi he, luurondiral hakkunde hakkeeji ɗiɗi dagiiɗi : kulhuli won ɓeen fenñiri no yiɗde falaade muuyaaɗe heddiiɓe ɓe ; ko ɗum addi fitina kulɓiniiɗo hakkunde leƴƴi to Iniwersitee too e ɗee balɗe.

4. Koŋnguɗi Hooreejo hilifaaɓe ɗi e sikkeeji ɗi njibini e nder weeyo ngo ngudditanii waameeji ceɓɓitiiɗi gummoriiɗi baŋ yoo baŋ, damal. Bonannde kadi inan dooki en haa ko eɗen paayi hol to ɗum telɓinde ɓure keewɗe ɗe ɓesngu men heɓnoo to bannge ngootaagu sabu iimanaagal mum to bannge diine e waawde ɗum, e duuɓi ɓennuɗi ɗi, diwtude caɗeele keewɗe e dow maslaha.

5. Eɗen poti reenaade e waɗtude hakkille no moƴƴi mbele ɗaɓɓaaɗe men kaanɗe : yoo Arab laawɗine no fotiri nii, yo ɗemɗe e pine leƴƴi ɓaleeji ɗi ƴellite, yoo Farayse heddo e wonde ɗemngal liggorgal wonande jannguɓe Farayse, yoo en mumtu no fotiri nii njiyaagu, hol to politigaaji laamu ngu hellifaaka, pepindaaɗi ngaddan won ɗiin goomuuji, won ɓeen yimɓe walla nii arani en, huutoraade ɗum mbele ina tabitina heen yiɗde mum en bonnoore ngootaagu leydi ndi. En teskiima nii e oo sahaa won e yimɓe e goomuuji politigi, e innde aarabaagal njiyaama ina koofnanoyii laamu arani en, woɗɓe sabu innitoraade hare feewde e njiyaagu nattii jogaade gacce e duñde yimɓe e ngañamtumaagu hakkunde leƴƴi.

6. E sahaa mo Dowla natti jogaade qiima, iñcuru to bannge faggudu e renndo e ŋakkere kisal huuftidinii e nder leydi (naatgol warkoyaagu mawngu, ownugol beeli…), beñondiral e hoddiiɓe, ɗee geɗe fof ina ɓeyda mawnugol bonannde dooknde en nde.

7. E fawaade e ɗum kala, YIILIRDE NGENNDIIRE, rentunde e batu mum ngaadoraangu e ñalɗi 25, 26 e 27 marsa 2010. :

– Ina ñiŋa ko teeŋti konnguɗi Hooreejo hilifaaɓe ɗi luutondirɗi e doosgal leydi ndi e tee Y.NG. ina heɓtini mbaadi leydi Moritani wonde ɗum lislaamiyaŋkeeri, aarabeeri e Afiriknaari ɓaleeri ;

-Ina ɗaɓɓira denndaangal ɓiɓɓe leydi ndi e doole ngenndiyaŋkooɓe nde ndarotoo teeŋtina ngootaagu leydi ndi e fawaade e daranogol hujjaaji dagiiɗi wonande ceŋɗe ɓesngu ngu kala.

-Ina wasiyoo ɓe waasde heɗtaade urɓooɓe, ndaranoo falaade kala golle carooje ɓesngu e kala ko waawi wonde woytoraandu mum.

-Ina waggina denndaangal yimɓe woƴaaɓe saqqa ngenndi e mbaadi koɗki Moritani nde kawrata, njeewta, njiiloo peeje ñawndooje tooñanngeeji, teeŋtinooje ngootaagu, goɗɗittooje ɓurteende.

Nuwaasoot ñande 27 marsa 2010

Yiilirde Ngenndiire

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here