Bayyinaango yowitiingo e binnditagol

0
814

Golle binnditagol baɗanangol etaa siwil, kabranooɗe gila saawiyee 2010, puɗɗii ko e lewru mee 2011, hono nde potnoo joofde ndee, tawi hay gooto anndaa ko sabii ɗum. Yanti heen, hay jeeyngal gootal waɗaaka, yimɓe ɓee kadi kumpitaaka. Ɗumɗoo holliti tan ko yawaare ɓesngu, ngu etaa siwil mum woni e firtireede golle jooɗtoriɗɗe, teskinirɗe ŋakkeende humpito e mbaawka halfinaaɓe ɗum ɓee. Golle jooɗtoriɗɗe, wondude kadi e ŋakkeende kellifuya sibu yimɓe ɓee fof e ñiŋde ko fuɗɗaa koo, wasiyaaji mum en teskaaka.

Hannde, alaa ko woni e golleede so wonaa jiilyiiltugol e bonnugol etaa siwil leydi ndii, golle puɗɗaaɗe gila jamfa laamu 6 ut 2008.

Fof noon fuɗɗorii ko e toɗɗagol e ardorde nokku etaa siwil oo, julaŋke mo meeɗaa anndude ko woni golle laamu, mo alaa humpito, alaa hattan joganii ooɗoo fannu, alaa hay ganndal gootal ko fayti heen, so wonaa jokkondiral mum keeringal e Seneraal gontuɗo hannde hooreejo leydi.

Refti heen, ko jiilyiiltugol etaa siwil leydi ndii feewde e payndaale niɓɓe, rewrude e :

– Teettugol ngol rewaani laawol gardiiɗo etaa siwil oo, mbaawkaaji denndanngal ofisiyeeji etaa siwil leydi ndii (meeruuji ekn…)

– Diiwgol e golle mum en ko ina wona 300 gollotooɓe, lomtiniri ɗum en koreeji mum tawi ko ɓuri heewde e mum en ngalaa humpito, ngalaa kattanɗe ; sariya laawɗini ɗum caggal ɗuum : huunde nde hay gooto waawaa faamde.

Caggal ɗuum, ko jiiɓgol etaa siwil oo ngam naftoraade ɗum to bannge woote, huunde nde kanndidaaji e woote gardagol leydi ndii e hitaande 2009, ñiŋnoo e wullitaango mbaɗnoo.

Caggal ɗuum ko boomaare sabu bonnugol huunde e resorde kaayitaaji jibinegol e kuuɓal resorde karte dentitee.

Ina gasa tawa ko yiɗde suuɗde ndee bonannde addani ɓe wiyde eɓe njaɓna yimɓe wonde ko woodnoo koo fof moƴƴaano, maa fuɗɗitee haa laaɓa. Nii woni, e nder nokku binndital kala, woni heen ko goomu ngu terɗe jeeɗiɗi, ina jeyaa heen sanndarma gooto, garde gooto e polisiyee gooto. Ko goomu kiñgol tigi, ndokkaangu mbaawka ka alaa hakke, ngam yedditaade ɓiyleydaagu ɓiɗɓe leydi, ɓe nganndu-ɗaa ina njogii kaayitaaji mum en dentitee e jibinegol.
Gaa gaa lepte ɓesngu nguu e kuuɓal mum leptetee ɗee, sabu sarɗiiji puuyɗi pawaaɗi e binnditagol ngol ɗii, joopaa e ngolɗoo kiñgol e ɗee naamne koynooje, kersiniiɗe, jooɗtoriɗɗe, cokore, ko ɓaleeɓe leydi ndii e tirbiiji Rewo leydi ndii, ngam hollitde ɗum en ko tumaraŋkooɓe.

Dental Doole Ɓamtaare (UFP) ina ñiŋa, ina suurta jiilyiiltugol e bonnugol etaa siwil leydi ndii, mo nganndu-ɗaa kam woni ngooroondi dowla men oo, kam e paltoor gonɗo e ɗee golle, ina ɗaɓɓi kadi ɗeeɗoo geɗe :

1. Dartingol jooni jooni ɗee golle ɗe payndaale niɓɓe, bonɗe e ngootaagu leydi men, ɗe nganndu-ɗaa alaa fof ko feewi e mum en ;

2. Korgol golle njuɓɓudi kalfinaandi etaa siwil oo ngam laɓɓinande yimɓe ko ɗee golle puɗɗaaɗe gila 2008 ngoni ;

3. Timmitingol etaa siwil leydi ndii e fawaade e ndaɗɗudi laaɓtundi, tuugiindi e ngootaagu, juɓɓundi, tuugiindi e karallaagal, e ballondiral e njuɓɓudi kattanndi gollaade ɗum, tawa ina woɗɗitii kala ceerungal to bannge leñol walaa tirbii walla politik ;

4. Toɗɗegol e ardorde nokku etaa siwil oo foksineer kumpitiiɗo, kattanɗo to bannge mbaawka e ganndal, ceedtanaaɗo nuunɗal e jaamburaagal to bannge politik.

Nuwaasoot, ñalnde 11 sulyee

Goomu Kumpital

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here