Hawraande yowitiinde e Saharaa Hirnaange

0
877

– Sabu teskaade wonde luural Sahara bannge hirnaange ina jokki e telɓinde eɓɓaande mahgol Magreb arab, ina haɗi kadi deeƴre nder ndu jookdu e nder aduna oo.

– E teskaade wonde haa hannde darnde men e kaan haala ko wootere : ballitgol men leñol saharaa e hakke mum e suɓaade ɗowngu mum, no aduna oo laawɗiniri ɗum nii, darnde jaamburaagal naftowal wonande leydi men feewde e luural ngal e wallitde dañde hakkunde ɓiɓɓe yummiraaɓe men saharanaaɓe e maruknaaɓe maslaha teskotooɗo hakke ɓesngu kala suɓaade sifaa ɗowngu mum.

HEERTO (Parti) UFP rennduɓe e batu mooɓondiral 3ɓal e ñalɗi 27, 28, 29 e 30 deesammburu 2012 :

– Ina waggina parti oo nde sakkata kala peeje mbele ina ndaarta feere ñawndugol duumingol ngalɗoo luural.

Nuwaasoot ñande 30 deesamburu 2012

Batu Mooɓondiral